کارخانه
 شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش، بلوار پژوهش جنوبی، خ ۳۰۷
صندوق پستی
۷۱۵۵۵-۷۱۴۱
تلفن
۳۷۷۴۲۷۳۸-۴۰ ۷۱ ۹۸+ 
۹۰۱۹۸۹۳۱۷۱ ۹۸+
فکس
۳۷۷۴۳۴۴۳ ۷۱ ۹۸+
ایمیل
info@abualispg.ir
زمان کاری
شنبه تا چهارشنبه - ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶ 
پنجشنبه - ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳

سایت:abualispg.ir

آدرس دفتر و کارخانه: شیراز - شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش ، بلوار پژوهش جنوبی ، خ. 307